UỶ BAN BẦU CỬ THỊ TRẤN KIẾN XƯƠNG
Ngày 21/05/2021

Thông báo Về thời gian, địa điểm bỏ phiếu bầu cử Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, thị trấn Kiến Xương.

Thực hiện kế hoạch số 47/KH-UBBC ngày 29/01/2021 của Uỷ ban bầu cử thị trấn Kiến Xương về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Uỷ ban bầu cử thị trấn thông báo tới toàn thể cử tri và nhân dân trên địa bàn thị trấn được biết về thời gian và địa điểm bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp như sau:

1. Về thời gian: Tổ chức khai mạc cuộc bầu cử bắt đầu từ 07 giờ ngày 23/5/2021 (chủ nhật), kết thúc vào 19 giờ cùng ngày.

2. Về địa điểm bỏ phiếu bầu cử:

Stt

Đơn vị

bầu cử

Các Tổ dân phố, đơn vị

Điểm bầu cử

(Nhà văn hoá TDP)

1

Số 1

Tân Hưng, An Đoài, Trạm Ra đa C25

An Đoài

2

Số 2

An Đông, An Phú

An Đông

3

Số 3

Chấn Đông, Giang Đông, Văn Khôi

Giang Đông

4

Số 4

Minh Đức, Tiền Tuyến, Đông Trung

Tiền Tuyến

5

Số 5

Thống Nhất, Hưng Long

Thống Nhất

6

Số 6

Đồng Tiến

Đồng Tiến

7

Số 7

Cộng Hoà, BCH QS huyện, Công an huyện, Chi cục Thống kê huyện

Cộng Hoà

8

Số 8

Quang Trung, Tân Tiến

Quang Trung

 

Trên đây là nội dung thông báo của Uỷ ban bầu cử thị trấn. Đề nghị Tổ bầu cử, Tổ trưởng TDP, đài truyền thanh thị trấn thông báo thường xuyên trên hệ thống truyền thanh tới cử tri và nhân dân trên địa bàn thị trấn được biết về thời gian, địa điểm bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đạt kết quả cao.

                                 Nguồn tin: Uỷ ban bầu cử thị trấn Kiến Xương

Tin liên quan