Tuyên truyền
27/07/2022
Đảng ủy, UBND, MTTQ thị trấn tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sỹ
26/07/2022
Đoàn thanh niên thị trấn trong tháng hành động vì tuổi trẻ thị trấn
30/06/2022
Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp uỷ đảng, chính quyền với nhân dân của 02 tổ dân phố: An Đông và An Phú
06/06/2022
Ban công tác mặt trận tổ dân phố Minh Đức - Thị trấn Kiến Xương ra quân hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới 05/6
18/05/2022
Ngày 18/5/2022 ủy ban thị trấn Kiến Xương tổ chức ký hợp đồng thì công công trình đặt tên đường, tên phố số nhà trên địa bàn TT Kiến Xương
06/09/2021
"Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng chống dịch bệnh Covid-19"
01/04/2021
ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM THỊ TRẤN KIẾN XƯƠNG THỰC HIỆN QUY TRÌNH GIỚI THIỆU NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND THỊ TRẤN NHIỆM KỲ 2021-2026
23/03/2021
Đoàn thanh niên thị trấn đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
14/12/2020
Thị trấn Kiến Xương tổ chức hội nghị vận động xây dựng quỹ nhân đạo năm 2020
01/12/2020
ỦY BAN MTTQ THỊ TRẤN KIẾN XƯƠNG TỔ CHỨC LỄ MÍT TINH KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG MTTQ VIỆT NAM VÀ SƠ KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI, ĐÔ THỊ VĂN MINH” 2016-2020