Ngày 18/5/2022 ủy ban thị trấn Kiến Xương tổ chức ký hợp đồng thì công công trình đặt tên đường, tên phố số nhà trên địa bàn TT Kiến Xương
Ngày 18/05/2022

Ngày 18/5/2022 ủy ban thị trấn Kiến Xương tổ chức ký hợp đồng thì công công trình đặt tên đường, tên phố số nhà trên địa bàn TT Kiến Xương

Ngày 18/5/2022 ủy ban thị trấn Kiến Xương tổ chức ký hợp đồng thì công công trình đặt tên đường, tên phố số nhà trên địa bàn TT Kiến Xương

Media/121_ThiTranThanhNe/FolderFunc/202205/Images/anhy-dat-ten-dduiowngf-pho-20220518042837-e.jpg

Tác giả: Văn Bình ( tổng hợp)


Tổng lượt xem bài viết là: 20
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác