Quốc phòng - An ninh
26/03/2021
Công an thị trấn Kiến Xương triển khai, tuyên truyền sâu rộng tới tất cả người dân trên địa bàn thị trấn về tầm quan trọng trong việc cấp đổi thẻ CCCD gắn chíp điện tử và những trường hợp cần thiết phải đổi thẻ CCCD mới.
24/02/2021
Thanh niên thị trấn Kiến Xương sẵn sàng lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2021
17/03/2021
Công an thị trấn Kiến Xương thông báo tới toàn thể cán bộ và nhân dân trên địa bàn thị trấn: Về việc cấp Căn cước công dân có gắn chíp điện tử tại Công an huyện Kiến Xương
16/12/2020
Công an thị trấn Kiến Xương thông báo về việc đảm bảo an ninh trật tự dịp cuối năm 2020